EcoEducate – miljö- och hållbarhetsutbildningar

EcoEducate miljö- och hållbarhetsutbildningar vänder sig till alla som vill skaffa sig kunskaper om miljö- och hållbarhetsfrågor och de problem vi brottas med globalt. Ett körkort för miljö och hållbarhet. Kurserna tar även upp mer näraliggande problem, exempelvis på arbetsplatser och i våra hem- och bostadsmiljöer och även livsstilsfrågor, hur lever vi och hur bor vi etc. Våra utbildningar uppmuntrar deltagaren att ta ett steg framåt för att öka sitt hållbarhetsmedvetande, och förhoppningsvis förändra sitt beteende och på sikt öka sin hållbara livsstil.

EcoEducate miljö- och hållbarhetsutbildningar är ett av de viktigaste stegen för att genomföra en personalutbildning inom miljöområdet. Oftast sker det  t ex inför en miljödiplomering (enligt Svensk Miljöbast ex), eller inför en ISO 14001 certifiering av företaget.

Våra utbildningar är också Eco-utbildningar på distans. Utan krav på transporter eller andra miljöbelastningar, kan hela organisationen snabbt, via internet eller ert intranät skaffa ett körkort för miljön för sin viktiga certifiering eller miljödiplomering. Ett hållbart utbildningsalternativ.

Våra webbutbildningar genomförs i helhet på nätet, och efter genomgången kurs kan man testa sina kunskaper och erhålla ett kursdiplom. Uppföljning av användare sker via vår databas, och alla loggar in med individuella lösenord.

Alla våra kurser kan enkelt anpassas till er verksamhet. Normala kurslängden på grundläggande utbildningarna är cirka en timme, exklusive informationsavsnitt och tid för test.

Vi genomför 2 gånger per år en översyn av allt vårt kursmaterial, och relevanta delar uppdateras med aktuellt material. Vi använder i huvudsak FN och IPCCs offentliga information, EUs offentliga sajt om miljö- och hållbarhet, svenska regeringens hemsidor, svenska myndigheters rapporter och verifierar och kvalitetsgranskar vårt material med hjälp av experter och kompetens hos t ex IVL Svenska Miljöinstitutet. Se mer på www.IVL.se.

Välkommen med tips på hur vi kan förbättra oss ytterligare!