En hållbar livsstil. Och vägen dit

En hållbar livsstil. Och vägen dit. I denna webbkurs gör vi ett försök att vägleda våra kursdeltagare i konsten att införa en mer hållbar livsstil. Detta är en kurs som kommer att uppdateras ofta, nya rön och råd och tips kommer ständigt att komma och vi vill ligga a jour med senaste rönen och forskningen. Kursen består av 12 filmer i aktuella ämnen samt checklistor och värderingsövningar som eleven förväntas göra. Därtill finns extra övningar och fakta.

För bästa resultat och förståelse bör ni ha grundläggande kunskaper i miljö och hållbarhet.

Mer om kursen finner du i broschyren: En hållbar livsstil 2019.

Du kan läsa mer om vår lärarledda kurs och webinar.

Läs också: Utbildningspaket En hållbar livsstil.

Fakta om kursen

Totaltid obligatoriska delar, ca 1 timme. Filmer och övningar, faktamaterial.

Personalutbildning enligt ISO14001, 
Införande av Svensk Miljöbas eller motsvarande för miljödiplomering.

Svensk version.Text och speaker.

Uppföljning kan ske via vårt verktyg LRT eller från ert LMS.
Utbildningen följer e-learning standard (SCORM) och passar i alla system och LMS.

Uppföljningsystem LRT för registrering av elever samt uppföljning av resultat (klarat/ej klarat kurs).
Självinloggning finns med kod, för större organisationer och företag.

EcoEducate En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Innehåll i kursen

Innehåll i kursen

 • Planetens resurser
 • Värderaövning
 • Livsstil och konsumtion
  • Bygga och bo
  • Livsmedel
  • Resor och transporter
  • Vatten
  • Energi
  • Kemikalier
  • Summering
 • Politik och ekonomi
 • Värderaövning
 • Avslutning
Kursmål

Kursens mål är att uppmuntra till en beteendeförändring, och en mer hållbar livsstil. Kursen består av flera informativa filmer och checklistor där man får fundera kring sina egna val, och därtill en faktabank med många råd och tips för att komma vidare i sin hållbara livsstil. Efter kursen ska man ha kännedom om hur man bör agera för en hållbar livsstil och de val man bör göra för att nå dit. Kursen vänder sig till alla vuxna som i sin hemmiljö, på jobbet och på fritiden måste ta beslut som påverkar sin egen och planetens hälsa. Den passar även elever i grundskola och högre utbildning

Uppdateras cirka 2 gånger per år. Licenstid är ett år. Filmmanus är granskade av vår samarbetspartner IVL.

Välkommen på den hållbara livsstilsresan!